FORMULAR CHECK-IN HOTEL

Vă mulțumim pentru rezervarea dumneavoastră și vă garantăm că am luat toate măsurile pentru a avea un sejur în siguranță.
Pentru a minimiza contactul fizic și a facilita procesul de check-in vă rugăm să completați formularul de mai jos, înaintea sosirii la hotel. La final, apăsați butonul TRIMITE iar fișa dumneavoastră va ajunge la recepția hotelului. Este posibil ca recepționerul să vă solicite un act de identitate pentru a verifica corectitudinea datelor din formular.
Vă rugăm sa completați câte un Formular pentru fiecare persoană care urmează să se cazeze.
Ziua de cazare începe la ora 15:00. La Continental Forum Constanța, în perioada mai-septembrie, ziua de cazare începe la ora 16:00.

Informatii personale

Adresa

Informatii rezervare

INFORMARE SI EXPRIMARE ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin semnarea acestui formular, sunt de acord ca societatea Continental Hotels SA sa prelucreze datele cu caracter personal de mai sus m mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de mine si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului meu la viata privata. Datele cu caracter personal de mai sus se vor prelucra in scopul incheierii si executarii contractului de prestari de servicii hoteliere si indeplinirii obligatiilor legale aferente si presupun efectuarea urmatoarelor operatiuni:
- efectuarea rezervarii si transmiterea confirmarii
- intocmirea de situatii statistice
- intocmirea documentelor financiar contabile legale si indeplinirea altor obligatii legale aferente serviciilor prestate
- transmiterea chestionarului de satisfactie

Am fost informat(a) ca, in masura in care nu voi furniza datele cu caracter personal de mai sus, Continental Hotels SA nu va fi in masura sa presteze obligatiile specifice contractului incheiat cu subsemnatul(a). De asemenea, am fost informat(a) ca aceste date vor fi prelucrate de catre personalul autorizat al Continental Hotels SA si pot fi transmise in baza obligatiilor legale sau a interesului legitim, dupa caz, catre diverse autoritati, instante de judecata, institutii bancare si parteneri contractuali ai Continental Hotels SA. Datele cu caracter personal de mai sus vor fi prelucrate pe durata executarii contractului de prestarii de servicii hoteliere si ulterior pe perioade conforme obligatiilor legale ale Continental Hotels SA ( documente financiar contabile - 10 ani, fise de inregistrare - 5ani, raportare statistica - 5 ani etc.) in functie de categoriile de date prelucrate.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, am luat cunostinta de drepturile de care beneficiez in calitate de persoana vizata, respectiv:
- dreptul de acces
- dreptul de portabilitate a datelor
- dreptul de rectificare sau stergere a datelor
- dreptul de a ma opune prelucrarii datelor personale care ma privesc
- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor
- dreptul de a ma adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Declar ca am luat cunostinta ca datele personale care ma privesc nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri)

Am luat la cunostinta faptul ca pentru a exercita aceste drepturi pot depune/trimite o cerere in scris, datata si semnata in atentia, "Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal", la adresa de e-mail dpo@continentalhotels.ro sau la adresa Societati din Calea Grivitei 143, sector I Bucuresti Romania.

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CAZARE

Serviciile de cazare se presteaza de catre Societate cu respectarea de catre Client a "regulilor casei" care se pot consulta in camera, Ia receptie sau pe site-ul continentalhotels.ro. Urmatoarele reguli au o importanta deosebita si sunt imperative:
- Este interzisa desfasurarea de activitati in camera sau in incinta hotelului care deranjeaza restul clientilor cazati (zgomot, comportament/limbaj indecent etc.)
- Conform legii 349/2002 fumatul este interzis in spatiile publice inchise. Hotelul nostru va percepe o taxa de curatenie de 500 lei in situatia in care fumati in aceasta camera.
- Hotelul nu este responsabil pentru bunurile de valoare neasigurate. Va rugam sa folositi seiful din camera sau sa le depozitati la Receptie.
- Cazare se face incepand cu ora 15:00 PM .Eliberarea camerelor se face inainte de ora 12:00 PM.

CONDITII DE PLATA SI GARANTARE

Clientul garanteaza personal achitarea serviciilor prestate de Societate atat de cazare cat si alte servicii suplimentare. Garantarea se face prin card de credit/debit solicitat check-in sau plata in avans numerar. Prin semnarea prezentului formular sunteti de acord cu debitarea cardului pentru sumele aferente serviciilor prestate si neachitate, fara prezenta fizica a cardului si fara semnatura dumneavoastra.